Selecteer een pagina

De Oudste Afgezonken Tunnel van Nederland

Wil je de Rotterdamse versie van deze pagina zien? Klik dan hier

De Maastunnel is een belangrijke verkeersader in Rotterdam en de oudste afgezonken tunnel van Nederland. Deze tunnel verbindt de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar en is gebouwd tussen 1937 en 1942. Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen, 7.000 fietsers en bromfietsers en 150 voetgangers gebruik van deze tunnel. Hieronder lees je meer over de geschiedenis, de bouw en het gebruik van de Maastunnel.

Stukje geschiedenis van de Tunnel
De bouw van de Maastunnel ging gepaard met heftige discussies tussen 1898 en 1910. Iedereen was het er wel over eens dat er een nieuwe oeververbinding nodig was, vanwege files bij de Willemsbrug en de Koninginnebrug. De discussie spitste zich vooral toe op de vraag of er een brug of tunnel moest worden gebouwd. Uiteindelijk koos men voor een tunnel vanwege de financiële voordelen en de grote hoogte die een brug zou moeten krijgen om het scheepvaartverkeer niet te hinderen.

 

De bouw van de Maastunnel

De Maastunnel werd gebouwd volgens de afzinkmethode. Dit houdt in dat de afzonderlijke segmenten elders in een droogdok werden gebouwd, vervolgens naar de plaats van de tunnel werden gesleept en daar afgezonken. Hierdoor kon de riviertunnel in rechthoekig dwarsprofiel worden uitgevoerd, wat destijds een primeur was. Elk van de negen afgezonken delen heeft een lengte van 61,35 meter, een hoogte van 9 meter en een breedte van 25 meter. Daarin liggen naast elkaar twee buizen voor gemotoriseerd verkeer (met een doorrijhoogte van 4 meter) en daarnaast twee boven elkaar gelegen buizen voor (brom)fietsers en voetgangers, bereikbaar via houten roltrappen.

Het gebruik

De Maastunnel is een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet en dagelijks maken er duizenden mensen gebruik van. Voor gemotoriseerd verkeer geldt een snelheidslimiet van 50 km/h en de tunnel is 4 meter hoog. Voor fietsers en voetgangers is er een aparte buis. Het gebruik van bromfietsen is in de Maastunnel, in verband met de ventilatie, verboden: bromfietsers moeten de motor afzetten.

Renovatie

Na 75 jaar intensief gebruik was de Maastunnel toe aan een grote renovatie. Gedurende ruim twee jaar (tot 18 augustus 2019) was de tunnel gesloten voor het verkeer van noord naar zuid. In noordelijke richting bleef de tunnel wel in gebruik. De renovatie omvatte onder meer betonreparaties, vervanging van het wegdek en de gele wandtegels en het geschikt maken van de tunnel voor de huidige veiligheidsnormen. Na de renovatie is de Maastunnel feestelijk heropend en onthuld als Rijksmonument.

Uitgezoomde foto maastunnel

Meer over de maastunnel

De Maastunnel is een belangrijk onderdeel van het Rotterdamse wegennet en verbindt de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar. Deze tunnel is de oudste afgezonken tunnel van Nederland en is gebouwd tussen 1937 en 1942. Dagelijks maken er duizenden mensen gebruik van deze tunnel, waaronder ruim 75.000 motorvoertuigen, 7.000 fietsers en bromfietsers en 150 voetgangers.

De Maastunnel is gebouwd volgens de afzinkmethode en bestaat uit negen afgezonken delen. In de tunnel bevinden zich naast elkaar twee buizen voor gemotoriseerd verkeer, met een doorrijhoogte van 4 meter, en twee boven elkaar gelegen buizen voor (brom)fietsers en voetgangers, bereikbaar via houten roltrappen. Het gebruik van bromfietsen is in de Maastunnel verboden in verband met de ventilatie.

Na 75 jaar intensief gebruik was de Maastunnel toe aan een grote renovatie. Gedurende ruim twee jaar (tot 18 augustus 2019) was de tunnel gesloten voor het verkeer van noord naar zuid, maar in noordelijke richting bleef de tunnel wel in gebruik. De renovatie omvatte onder meer betonreparaties, vervanging van het wegdek en de gele wandtegels en het geschikt maken van de tunnel voor de huidige veiligheidsnormen.

De Maastunnel is niet alleen belangrijk voor het wegverkeer, maar heeft ook een historische waarde. Zo was de tunnel de eerste verkeerstunnel van Nederland en werd hij op 14 februari 1942 in stilte geopend. De Maastunnel was bovendien de eerste onderspoelde tunnel ooit gebouwd en na plaatsing op de bodem van de Maas werd zand onder en naast de tunnel gespoten. Hierdoor kon de riviertunnel in rechthoekig dwarsprofiel worden uitgevoerd, wat destijds een primeur was.
Kortom, de Maastunnel is een belangrijk onderdeel van het Rotterdamse wegennet en een bijzonder staaltje van techniek en bouwkunde. Na de recente renovatie kan deze tunnel weer vele jaren mee en blijft hij een onmisbaar onderdeel van de stad Rotterdam.