Maastunnel:

Contact

Dit jaar start de grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel. Deze is noodzakelijk om aantasting van beton te herstellen en de Maastunnel in 2019 te laten voldoen aan de nieuwste eisen op gebied van veiligheid. De werkzaamheden in de autotunnel worden buis-voor-buis aangepakt tussen 3 juli 2017 en september 2019. De rijrichting is uitsluitend richting Noord. Autoverkeer richting Zuid moet een andere route nemen of gebruik maken van een alternatief vervoersmiddel. In 2019 worden de voetgangers- en fietserstunnel aangepakt. Het gehele project is naar verwachting zomer 2020 gereed. Meer informatie: renovatiemaastunnel@rotterdam.nl.