Maastunnel:
16 Feb 2018

Even voorstellen: Combinatie Aanpak Maastunnel, wie doet wat?

TBI-ondernemingen Croonwolter&dros, Mobilis en Nico de Bont kregen van de gemeente Rotterdam de opdracht om samen de renovatie en restauratie van de Maastunnel in goede banen te leiden. Samen vormen zij Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM). Zij zijn al zeven maanden hard aan het werk in de tunnel. In dit artikel stellen we onze bouwers aan je voor. ‚Äč

De aanleiding voor de grootschalige renovatie van de Maastunnel is dat in 2011 is gebleken dat het beton van het bijzondere rijksmonument in de loop der jaren is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe Wet Tunnelveiligheid. De expertise van de TBI-ondernemingen sluit hierbij goed aan. Onder andere de volgende werkzaamheden staan op het programma: 

  • Betonherstel en bouwkundige werkzaamheden; 
  • Groot technisch onderhoud aan de tunneltechnische installaties;
  • Vernieuwing van de bedieningscentrale.

Mobilis: civiele techniek


Als civiele bouwer biedt Mobilis oplossingen voor vraagstukken op het gebied van infrastructuur, water en industrie. Hierbij staat het aangaan van een duurzame en transparante relatie met opdrachtgevers en samenwerkende partijen centraal. Omdat de renovatie van de Maastunnel een complexe uitdaging is, moeten alle betrokken partijen en werkzaamheden goed op elkaar afgestemd zijn. Mobilis is verantwoordelijk voor de civieltechnische onderdelen van het project. Hierbij kun je denken aan het herstel van de betonnen rijvloer en bouwkundige werkzaamheden.
 
Mobilis heeft ruim 130 jaar ervaring met complexe civiele projecten. Denk hierbij aan onder andere Rotterdam Centraal Station, de onderbouw van de Markthal in Rotterdam en het Stationsgebied in Delft. De renovatie van de Maastunnel wordt gerealiseerd door TBI-ondernemingen. Naast Mobilis werken ook Croonwolter&dros en Nico de Bont aan de renovatie van de tunnel. Omdat de Maastunnel een rijksmonument is, dient de renovatie met grote zorg en met oog voor detail uitgevoerd te worden. Integraal zorgen de TBI-ondernemingen, vanuit ieders expertise, dat zowel aan de Wet Tunnelveiligheid wordt voldaan, als aan de regels voor het rijksmonument.

Croonwolter&dros: oog voor veiligheid


Technisch dienstverlener Croonwolter&dros is verantwoordelijk voor de hele verkeerskundige en tunneltechnische installatie van de Maastunnel, van het ontwerp (engineering) tot het inbedrijfstellen. Omdat de tunnel een monument is, moet alles wat we er in aanbrengen voldoen aan zeer strenge eisen. We vervangen alle tunneltechnische installaties, hierbij moet je o.a. denken aan de verlichting, de hulppostkasten, ventilatie, camerasystemen en brandmeldinstallaties.
 
In de nieuwe situatie wordt de Maastunnel bediend vanaf de Verkeerscentrale Kleinpolderplein. Om het overzicht vanaf afstand te bewaren, worden de benodigde bedienings- en signaleringsapparatuur aangebracht. Ook de omroep- en intercominstallaties en het verkeersdetectie- en ventilatiesysteem worden vernieuwd.
 

Nico de Bont: restauratie van het rijksmonument


Restauratieaannemer Nico de Bont is gespecialiseerd in restauratie, herbestemming en onderhoud van historisch erfgoed. Omdat de Maastunnel een rijksmonument is, gelden strenge regels voor het in stand houden van dit monument. Nico de Bont is verantwoordelijk voor alle monumentale- en restauratieve onderdelen in de tunnel. Een greep uit deze onderdelen: het betonherstel, de bekende tegeltjes, kozijnen, deuren en armaturen. Alle monumentale onderdelen worden door Nico de Bont onderzocht en de beste wijze van restaureren wordt naar aanleiding van deze restauratieonderzoeken vastgesteld. Het uitgangspunt is dat de ' look en feel' van de tunnel behouden blijft en de authentieke onderdelen niet verloren gaan. Al deze gegevens worden in een restauratieplan vastgelegd en volgens dit plan wordt de restauratie nu uitgevoerd. 
 
Daarnaast adviseert Nico de Bont binnen de aannemerscombinatie over alle werkzaamheden die raakvlakken of invloed hebben op het behoud van het monument. Neem bijvoorbeeld de armaturen. Dat is een monumentaal onderdeel in de tunnel, dus ze moeten er hetzelfde uitzien als voor de renovatie. Maar de techniek, veiligheid en verlichting van deze armaturen moet worden vernieuwd om aan de Wet Tunnelveiligheid te voldoen (Croonwolter&dros). Integraal zorgen we, vanuit ieders expertise, dat we zowel aan die wet tunnelveiligheid als regels voor het rijksmonument voldoen.